Swe 

AutoMod


AutoMod, utvecklat av Applied Materials, är ett kraftfullt och flexibelt simuleringsprogram för simulering av produktions- och logistikflöden. Både enklare processer och komplexa anläggningar kan modelleras, simuleras och analyseras på ett effektivt sätt.

AutoMod är ett generellt och komplett simuleringspaket med fördefinierade byggstenar (sk. moduler) för de flesta typer av materialhanteringsutrustning. Med hjälp av dessa moduler modelleras de flesta ingående komponenter i ett modernt logistikflöde snabbt och effektivt.

AutoMods fördefinierade byggstenar, användarvänliga programmeringsmöjligheter och stöd för felsökning gör modelleringsarbetet mindre tidskrävande och tiden till resultat kortare.

Power & Free
Power & Free
Kinematics
Robotar
Conveyors
Transportörer
AS/RS
Kranlager
Path Mover
Truckar och AGVer
Bridge Crane
Traverser

AutoMod har utmärkta möjligheter att kommunicera med andra programvaror. Att hämta information och presentera resultat sker enkelt via fördefinerade gränssnitt. Dessa skräddarsydda användargränssnitt mellan AutoMod och externa applikationer (t.ex Excel och Access) skapas enkelt.

Med ett användargränssnitt kan simuleringsförsök skapas, genomföras och analyseras utan att någon simuleringskompetens krävs av användaren. En av de främsta fördelarna med simulering, kostnadseffektiv testning, kan därmed spridas långt ut i organisationen.

De flesta simuleringar som görs av distributionscenter, centrallager, hamnar och flygplatser genomförs idag med AutoMod. Alla typer av anläggningar och problemställningar kan analyseras i detalj.

Produktionssimulering Logistiksimulering Produktionsplanering

Applied Materials

Applied Materials är, med 3D simuleringsprogramvaran AutoMod, världsledande för simulering av produktions- och logistiksystem. Många framstående företag från olika branscher har med hjälp av AutoMod analyserat och förbättrat sina produktions- och logistiksystem.
Applied Material logo