Swe 

För mer information, frågor eller anmälan:

Pär Ström
T. +46 (0)10 505 34 08
www.afconsult.com

Fortsättningskurs i simulering med AutoMod


Beskrivning
Fortsättningskursen innefattar bl.a avancerad fordonsstyrning, prioritering av laster och händelser, funktioner etc. Kursen kan skräddarsys efter deltagarnas specifika behov.

Vem bör deltaga?
Personer som har genomgått grundkursen i simulering med AutoMod och som har minst sex månaders erfarenhet av kontinuerlig användning av AutoMod.

Kursinnehållet i detalj
Diskussioner och övningar under kursen kommer att leda fram till ökad förståelse inom:
  • Databaskopplingar (låt modellen hämta indata från databaser)
  • Händelselistor och prioriteringar
  • Rörelsesystem och funktioner
  • Styrning av fordon (funktioner och procedurer)
  • Subrutiner och funktioner
  • Orderlistor
  • Kinematics
  • Load pointers
Kursens längd
3 - 5 dagar beroende på deltagarnas önskemål.

Kostnad
Kontakta oss för prisförslag.

Anmälan
För intresseanmälan fyll i formuläret här.