Swe 

För mer information, frågor eller anmälan:

Pär Ström
T. +46 (0)10 505 34 08
www.afconsult.com

Grundkurs i simulering med AutoMod


Beskrivning
Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper i hur man bygger en simuleringsmodell i AutoMod. Kursen genomförs till stor del i form av laborationer dels i form av en workshop och dels i form av mindre övningsuppgifter som tränar användarens förmåga att lösa vanligt förekommande simuleringsproblem.

Vem bör deltaga?
Personer som vill lära sig att använda simulering för att bättre underbygga analyser av problem i produktions- eller distributionssystem. Grundläggande kunskaper i programmering är önskvärt men inte nödvändigt.

Omfattning
Kursen omfattar övergripande genomgång av samtliga moduler i AutoMod samt en djupare genomgång av modulerna Conveyor och Path Mover som är de främst förekommande inom distribution och industri. Kursen kan även anpassas efter speciella kundbehov.

Kursinnehållet i detalj
Diskussioner och övningar under kursen kommer ge förståelse inom följande områden av AutoMod:
 • Överblick av processystemet
  • o Variabler
   o Attribut
   o Resurser
   o Orderlistor
   o Övriga objekt vid behov
 • Skapande av ett skräddarsytt användargränssnitt
  • o Ändra indataparametrar
   o Prensentera resultat
 • Materialhanteringssystem
  • o Conveyor-system - i detalj
   o Path Mover-system - i detalj
   o Övriga rörliga system beroende på deltagarnas intresse:
    - Kinematics
    - Power & Free
    - AS/RS (kranlager)
    - Bridge Crane (portalrobot)
    - Statiska object (ritningar och grafik)
 • Introduktion till AutoStat (utföra känslighetsanalyser)

Kursens längd
3 - 5 dagar beroende på deltagarnas önskemål.

Kostnad
Kontakta oss för prisförslag.

Anmälan
För intresseanmälan fyll i formuläret här.