Swe 

För mer information om tjänster eller utbildning:

Pär Ström
T. +46 (0)10 505 34 08
www.afconsult.com


Länkar

www.automod.com
www.appliedmaterials.com

Utbildning


Som strategisk affärspartner och återförsäljare i Norden för AutoMod är vi den enda leverantören av utbildning inom AutoMod i Sverige.

Våra utbildningsleveranser är kundanpassade beroende på kompetensnivå och genomförs på plats hos kund eller i våra egna utbildningslokaler i Göteborg. Vårt kursmaterial finns både på svenska och engelska.

Våra utbildningar ger dig god förståelse för simuleringens möjligheter som analysverktyg och beslutsstöd vid uppbyggnad av nya produktions- och logistiksystem. Typiska exempel på situationer där simulering kommer till användning är utvärdering av alternativa lösningar för nya produktionsanläggningar, distributionslager etc.


Grundkurs i simulering med AutoMod
Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper i hur en simuleringsmodell byggs i AutoMod. Under utbildningen erhålls nödvändiga kunskaper om principerna för simulering, bakomliggande teorier, nödvändiga indata samt tolkning och analys av resultat.

Läs mer...


Fortsättningskurs i simulering med AutoMod
Fortsättningskursen innefattar bl.a avancerad fordonsstyrning, prioritering av laster och händelser, funktioner etc. Kursen kan skräddarsys efter deltagarnas specifika behov.

Läs mer...