Swe 

För mer information om support och produkter:

Pär Ström
T. +46 (0)10 505 34 08
www.afconsult.com


Länkar

www.automod.com
www.appliedmaterials.com

Support


Är Ni kund hos ÅF och användare av AutoMod samt har tecknat supportavtal kan Ni kontakta Manufacturing & Logistics Development för support. Supportavtalet omfattar följande punkter:

1. TELEFONSUPPORT - "hot-line"
Användaren kan ringa till ÅF eller Applied Materials under kontorstid i Europa och USA för "on-line"-support. I första hand kontaktas ÅF.

Supporten omfattar hjälp, inom rimliga gränser, i användandet av programvarans menyer och programspråk, råd om modellutformning, programmeringsråd samt lösningar för att komma tillrätta med felaktigheter i programfunktioner i förhållande till vad som kan förväntas. "Inom rimliga gränser" avser frågor som kan lösas per telefon och som tar maximalt 1 timma i anspråk per frågeställning.

2. PROGRAMVARUUPPDATERINGAR
Användaren erhåller periodiska uppdateringar, rättningar samt andra förbättringar och förändringar av den programvara och dokumentation som avtalet gäller.